ZESPÓŁ ASYSTENTA PRACODAWCY

Dobry zespół to klucz do sukcesu!

Agata Sowińska - Wichrowska

Agata Sowińska - Wichrowska

Asystentka Pracodawcy

„Od ponad 10 lat jestem związana z obszarem rekrutacji oraz HR.
W projekcie Asystent Pracodawcy jestem odpowiedzialna  m.in za pracę  z pracodawcami, instytucjami publicznymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, budowaniem bazy osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie działań promocyjnych”

Kontakt:

Katarzyna Wronowska-Białecka

Katarzyna Wronowska-Białecka

Asystentka Pracodawcy

„Od 9 lat zajmuję się pracą terapeutyczną, a w szczególności działaniami mającymi na celu aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współpracuje z pracodawcami, diagnozuje i wspieram osoby z niepełnosprawnością, buduje bazy osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia oraz utrzymuję relację z instytucjami publicznymi.
W projekcie Asystent Pracodawcy jestem odpowiedzialna za kontakt z osobą niepełnosprawną i pracodawcami.”

Kontakt:

Alicja Stępniak

Alicja Stępniak

Asystentka Pracodawcy

„ Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami, w tym podmiotami ekonomii społecznej prowadzącymi działalność gospodarczą.  Od ponad 7 lat zajmuje się koordynacją projektów dotacyjnych, którym kluczowym celem jest tworzenie nowych miejsc pracy. Posiadam szerokie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu ogólnorozumianej przedsiębiorczości.  
W projekcie Asystent Pracodawcy jestem odpowiedzialna  m.in za pracę  z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi w procesie tworzenia stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.”

Kontakt:

Realizatorzy projektu

4coop sp. z o.o.
www.4coop.eu
facebook.com/4coop.eu
linkedin.com/company/4coop

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.
www.4c.szczecin.pl
facebook.com/4CCES

Biuro projektu

ul. Tkacka 19-22/303
70-556 Szczecin
tel.: +48 516 666 939

Obszar realizacji projektu:

  • SZCZECIN
  • POWIAT GRYFIŃSKI
  • POWIAT PYRZYCKI
  • POWIAT STARGARDZKI

Realizatorzy projektu

4coop sp. z o.o.
www.4coop.eu
facebook.com/4coop.eu
linkedin.com/company/4coop

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o.
www.4c.szczecin.pl
facebook.com/4CCES

Biuro projektu

ul. Tkacka 19-22/303
70-556 Szczecin
tel.: +48 516 666 939
mail: kontakt@asystentpracodawcy.pl

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego