WSPARCIE PRACODAWCÓW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Deklaracja dostępności

Fundacja Pod Aniołem realizująca projekt Asystent Pracodawcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej asystentpracodawcy.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2019-06-09.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-30.

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2019-06-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2019-06-09.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś je mailowo na adres: asystent.pracodawcy@laznia.org lub telefonicznie: 502 570 949.


W zgłoszeniu podaj: 

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści opisanej w Twoim zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Fundacja Pod Aniołem, ul. Tkacka 19-22, lok. 303, 70-556 Szczecin.

  1. Fundacja Pod Aniołem mieści się na 3 piętrze budynku, w lokalu 303.
  2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Tkackiej 19-22 oraz od ul. Niepodległości 18-22.
  3. Przed wejściem od ul. Tkackiej 19-22 nie ma możliwości zaparkowania samochodu. Przed wejściem od ul. Niepodległości 18-22 znajdują się miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania, z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. Wejście od ul. Tkackiej 19-22 nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Na 3 piętro prowadzą schody. Drzwi do lokalu 303 znajdują się naprzeciwko schodów.
   Wejście od ul. Niepodległości 18-22 jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Aby dostać się do lokalu 303 należy skorzystać z dwóch wind. Pierwsza winda znajduje się po wejściu do budynku, po lewej stronie. Należy wjechać pierwszą windą na piętro 4. Po wyjściu z pierwszej widy należy skręcić w lewo i kierować się prosto korytarzem. Na końcu korytarza, po prawej stronie, znajduje się druga winda. Należy zjechać drugą windą na piętro 3. Po wyjściu z drugiej windy należy kierować się prosto korytarzem. Na końcu korytarza, po lewej stronie, znajdują się drzwi do lokalu 303.
  5. Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do lokalu 303.
  6. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
  7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  9. W budynku jest możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego (II stopień SJM), po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Prosimy o informację SMS na numer telefonu: 503 308 399 lub adres mailowy: katarzyna.wronowska@laznia.org

  Obszar realizacji projektu:

  • Szczecin
  • powiat choszczeński
  • powiat gryfiński
  • powiat myśliborski
  • powiat pyrzycki
  • powiat stargardzki

  Realizatorzy projektu

  Fundacja Pod Aniołem
  ul. Zacisze 1b/4
  73-130 Dobrzany

  Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego