Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej już edycji Forum Inkluzywnego HR 2021, które odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. w sali konferencyjnej hotelu Aquarius w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24.

Forum Inkluzywnego HR z założenia ma stworzyć przestrzeń do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz budowania oferty przedsiębiorstwa dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.

Tegoroczne wydarzenie zostało zaplanowane pod hasłem szeroko rozumianej dostępności przedsiębiorstw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zarówno tej zewnętrznej – usługowej i produktowej, jak i wewnętrznej – organizacyjnej i procesowej. Swoimi doświadczeniami w zakresie praktyk związanych z budowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aspektów dostępności i zrównoważonego rozwoju podzielą się specjaliści w zakresie wdrażania dostępności oraz menedżerowie przedsiębiorstw, specjaliści rynku pracy przedstawią model asystenta pracodawcy oraz możliwości finansowania szeroko rozumianej dostępności w przedsiębiorstwie. Wydarzenie będzie służyć również przybliżeniu kierunków rozwoju i finansowania dostępności w kolejnych latach.

Gośćmi tegorocznego Forum będą również przedstawiciele Social Economy Europe, którzy zaprezentują dobre praktyki funkcjonujące w Europie oraz przybliżą nam europejską perspektywę.

Zakończeniem pierwszego dnia konferencyjnego będzie uroczysta kolacja, na której będzie miała miejsce Gala Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2021” – wydarzenie zmierzające do uhonorowania działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w forum należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://app.evenea.pl/event/forumHR2021, do dnia 17 września 2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się na adres asystent.pracodawcy@laznia.org.

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem miejsca – Organizator potwierdzi udział w konferencji do dnia 20 września 2021.

Serdecznie zapraszam
Olimpia Kisiel
Prezes Zarządu
Fundacja Pod Aniołem

Organizatorem Forum jest Fundacja Pod Aniołem realizująca:

na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie publiczne pn. „Asystent pracodawcy 2021” finansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Gala Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej” organizowane jest w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Projekt „Rozwój sektora turystyki społecznej w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością” realizowany jako działanie w ramach projektu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.