WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Fundacja Pod Aniołem

Celem fundacji jest między innymi promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw kulturalnych i społeczno-gospodarczych oraz wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych, w tym osób z niepełnosprawnością.

Co zyskasz korzystając z eksperckiego doradztwa asystenta pracodawcy?

Weźmiesz udział w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach dotyczących:

 • dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR),
 • wsparcia finansowego na wyposażenie stanowiska pracy,
 • zwrotu części kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie z niepełnosprawnością,
 • współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • rodzajów niepełnosprawności i ich wpływu na zachowanie, komunikację i potrzeby pracowników.

Obszar realizacji projektu:

 • Szczecin
 • powiat choszczeński
 • powiat gryfiński
 • powiat myśliborski
 • powiat pyrzycki
 • powiat stargardzki

Realizatorzy projektu

Fundacja Pod Aniołem
ul. Zacisze 1b/4
73-130 Dobrzany

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego